Středisko chytrých aktivit
Drobečková navigace

Úvod > Nová struktura > Projekty > Dveře k další mu vzdělávání

Vrbno pod Pradědem – Dveře k dalšímu vzdělávání

V návaznosti na projekt „Vzdělaností a informovaností k prosperitě“, v rámci něhož byla realizována nástavba Mateřské školy Ve Svahu ve Vrbně pod Pradědem, která slouží jako vzdělávací, společenské a kulturní centrum, využilo Město Vrbno pod Pradědem výzvy z Grantového schématu dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a nechalo zpracovat projekt „Vrbno pod Pradědem - Dveře k dalšímu vzdělávání“. Tento projekt ve velké konkurenci podaných projektů uspěl a je bylo proto možné realizovat zamýšlené aktivity.


Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření a využití systému dalšího profesního vzdělávání odpovídající potřebám znalostní společnosti.
Specifickým cílem projektu je zlepšit přístup k informacím, zlepšit kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání dospělých, podpořit rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (vytvoření nových vzdělávacích programů dle potřeb zaměstnavatelů)


Obsah projektu:

- analýza vzdělávacích potřeb a zájmu v regionu
- příprava nové programové náplně centra včetně potřebných vzdělávacích materiálů a to části zaměřené na profesní vzdělávání
- dovybavení centra potřebnou technikou
- pilotní ověření nově vytvořených vzdělávacích programů


Klíčové aktivity projektu:

1. Příprava projektu, podkladů, organizace jednotlivých aktivit, výběr dodavatele
2. Publicita I.
3. Vytvoření internetových stránek o projektu, jeho aktivitách a výsledcích
4. Realizace výzkumného šetření vzdělávacích potřeb v regionu
5. Vyhodnocení šetření - analýza vzdělávacích potřeb a zájmu, výběr nejpožadovanějších potřeb k řešení
6. Vývoj nových programu dalšího profesního vzdělávání, tvorba školicích materiálů
7. Výběr lektorů
8. Vybavení centra potřebnou technikou
9. Pilotní ověření vytvořených programů
10. Publicita II.
11. Vyhodnocení projektu

Realizátor projektu: Město Vrbno pod Pradědem
Manažer projektu: Ivana Metelková, imetelkova@centrum.cz, 732663006
Zahájení projektu: 1.8.2006
Ukončení projektu: 30.6.2008
Náklady projektu: 1 556 516 Kč


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY