Středisko chytrých aktivit
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Vzdělaností a informovaností k prosperitě“

Vzdělaností a informovaností k prosperitě“StřeChA – Středisko chytrých aktivit ve Vrbně pod Pradědem připravuje další vzdělávání

V návaznosti na projekt „Vzdělaností a informovaností k prosperitě“, v rámci něhož je realizována nástavba Mateřské školy Ve Svahu ve Vrbně pod Pradědem, která bude po dokončení sloužit jako vzdělávací a kulturní centrum, využilo Město Vrbno pod Pradědem výzvy z Grantového schématu dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a nechalo zpracovat projekt „Vrbno pod Pradědem - Dveře k dalšímu vzdělávání“. Tento projekt ve velké konkurenci podaných projektů uspěl a je tedy možné realizovat zamýšlené aktivity.

V současnosti je připravováno poptávkové řízení po odborné firmě, která provede analýzu vzdělávacích potřeb a zájmů občanů, podnikatelů, popř. firem. Poté bude následovat příprava a vytvoření nových vzdělávacích programů, které z této analýzy vyplynou.

Vzdělávací programy budou vytvořeny partnerem projektu, kterým je Slezská univerzita Opava, který zároveň pomůže s hledáním a výběrem lektorů. V závěru projektu budou nové vzdělávací programy ověřeny v pilotním provozu, kterého se budou moci zájemci zdarma zúčastnit a vylepšit tak své postavení na trhu práce. Pro účastníky vzdělávání, kteří budou mít zájem, bude v době výuky zajištěno hlídání dětí v Mateřské škole Ve Svahu, která je také partnerem projektu. Po ukončení projektu budou tyto nově vytvořené vzdělávací programy součástí standardní vzdělávací nabídky střediska

Externí spolupracovním města v oblasti dotací a řízení projektů Ivana Metelková